Program 14DHC verpleegkundig symposium
22 - 22 January 2020
Sessie 1: ALL en Immunotherapie
Sessie
Pijnbeleving bij beenmergonderzoek
22 January
10:20 10:30

Klik hier voor de presentatie

Danique van den Boom
Kim Messelink
Paper

De mate van pijnbeleving tijdens beenmergonderzoek en factoren die mogelijk van invloed zijn op de pijnbeleving bij beenmergonderzoek

 

Danique Van den Boom (1)
(1) RadboudUMC, Hematologie, Nijmegen
Potential conflict(s) of interest: details
Introduction

Zowel op de verpleegafdeling als op de dagbehandeling Hematologie van het Radboudumc is beenmergonderzoek een veelvoorkomende procedure. Ondanks lokale verdoving vindt het merendeel van patiënten het beenmergonderzoek een pijnlijke procedure. Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in zowel het beoordelen van de pijn van patienten als het inzetten van pijn verminderende interventies. Het is om die reden belangrijk dat verpleegkundigen intzicht hebben in de factoren die van invloed kunnen zijn op de pijnbeleving van patienten en mogelijke interventies die ingezet kunnen worden om de pijn te verminderen.  

 

Methods

Allereerst is een systematisch literatuuronderzoek gedaan naar mogelijke factoren die van invloed zijn op de pijnbeleving tijdens beenmergonderzoek. Vervolgens is er kwantitatief observationeel onderzoek gedaan op de dagbehandeling Hematologie. Tijdens dit onderzoek is er met behulp van een zelf opgestelde observatielijst gekeken naar de attitude en de mate van empathie van degene die het beenmergonderzoek uitvoerde en van de verpleegkundige die hierbij assisteerde. Daarnaast is er aan patiënten gevraagd om direct na het onderzoek een numerieke pijnscore te geven. Tevens is er direct na het beenmergonderzoek met hulp van de State-Trait-Anxiety Inventory (STAI) gekeken naar de mate van angst die de patiënt ervaart tijdens het beenmergonderzoek.

Results

De gemiddelde pijnscore tijdens het onderzoek op de dagbehandeling hematologie was vijf (dit wordt matige pijn genoemd). 43% van de patiënten gaf een ernstige mate van pijn aan (pijnscore 7 of hoger). Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat patiënten die angst ervaren meer pijn ervaren tijdens het beenmergonderzoek.  Ook uit het onderzoek op de dagbehandeling Hematologie kwam naar voren dat 68% van de patiënten een zekere mate van spanning ervaart tijdens het onderzoek. Wanneer patiënten de pijn vooraf onderschatten dan geven ze naderhand een hogere pijnscore aan. Daarnaast wordt in het onderzoek ook gevonden dat hoe korter de procedure duurt hoe lager de pijnscore.

 

Conclusion

 

Uit zowel het eerdere literatuuronderzoek als het onderzoek op de dagbehandeling Hematologie blijkt angst een belangrijke voorspeller te zijn op de mate van pijnbeleving van patiënten tijdens het beenmergonderzoek. Het is dus van belang dat verpleegkundigen van de dagbehandeling patiënten begeleiden tijdens de procedure om angst te reduceren, eventuele  interventies die toegepast kunnen worden door verpleegkundigen zijn bijvoorbeeld het gebruik van muziek, comfort talk of massage. Mogelijk dat er in de toekomst met behulp van een Virtual Reality bril patiënten geholpen kunnen worden om zich meer te ontspannen tijdens de procedure.

 

×