Program 14DHC verpleegkundig symposium
22 - 22 January 2020
Sessie 3: Supportive care
Sessie
Dat smaakt naar meer
22 January
15:15 15:30

Klik hier voor de presentatie

Kayleigh Hendriks-Wendrich
Paper

Dat smaakt naar meer, ervaringen met een 'proef'workshop

K. Hendriks-Wendrich (1), M.E.G. Harinck (1), H.J.M. Schlösser (2), A.H. Tolhoek (3), S.F.J. Maas (4), R.R. Schoenmakers (4), G.E. de Greef (1)
(1) Erasmus MC, Hematologie, Rotterdam, (2) Erasmus MC, Diëtiek, Rotterdam, (3) Erasmus MC, PATIO, Rotterdam, (4) Novotel Rotterdam Brainpark
No potential conflicts of interest
Introduction

Een behandeling met chemotherapie en/of stamceltransplantatie kan een smaakverandering bij patiënten induceren. Deze smaakveranderingen kunnen lang aanhouden en daarnaast kan door medicatie en chronische graft versus host ziekte (cGVHZ) dit effect versterkt worden. Dit kan gevolgen hebben voor de dagelijkse voedselinname en het plezier in eten.

Methods

Patiënten en naasten worden voor een ‘proef’workshop’ uitgenodigd. Na achtergrondinformatie over smaakveranderingen gaan deelnemers zelf proeven. Zij brengen reeds voorbereide basisgerechten op smaak met verschillende kruiden/kruidencombinaties. Op deze manier kunnen zij ontdekken welke kruiden of toevoegingen het eten smakelijker maken.

Results

Er zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd. 26 patiënten en hun naasten namen deel aan de laatste 2 bijeenkomsten. Na afloop werd een vragenlijst aangeboden en door iedereen ingevuld. Een gemiddeld cijfer van 8 met een spreiding van 7-10 werd gegeven voor de middag. De verwachtingen van de deelnemers kwamen overeen met het programma. Het merendeel van de deelnemers gaf aan de combinaties thuis te gaan proberen.
Het ideale moment voor een workshop ligt volgens de deelnemers tussen de 3-6 maanden na de behandeling.
Van de afgelopen 2 bijeenkomsten zijn de deelnemers na 6-12 maanden benaderd.
Van deze deelnemers blijken er 12 thuis actief bezig te zijn geweest met de verschillende kruidencombinaties.
Een bijkomend resultaat is dat herkenning en contact met lotgenoten als zeer positief wordt ervaren.

Conclusion

De workshop wordt als (zeer) positief ervaren en lijkt daadwerkelijk een handvat te bieden bij de dagelijkse maaltijdbereiding. Daarnaast biedt het patiënten de mogelijkheid tot lotgenotencontact op een informele manier op een locatie buiten het ziekenhuis.  

Gezien de positieve effecten op de smaak die deelnemers ervaren door het uitproberen van verschillende soorten kruiden en/of specerijen zou deze workshop standaard aangeboden kunnen worden aan kankerpatiënten met langdurige of blijvende smaakveranderingen ten gevolge van hun behandeling.

×