Program 14DHC verpleegkundig symposium
22 - 22 January 2020
Sessie 4: Stolling / PNH
Sessie
Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie: een “niet te missen” diagnose
22 January
16:55 17:25

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) is een zeldzaam ziektebeeld. PNH gaat gepaard met hemolyse en leidt tot een sterk verhoogd risico op het optreden van trombose. PNH kan snel worden aangetoond door middel van bloedonderzoek, mits er gericht onderzoek naar PNH wordt aangevraagd. Omdat PNH kan leiden tot ernstige invaliditeit en mortaliteit, bijvoorbeeld ten gevolge van ernstige tromboses, is het op tijd stellen van de diagnose van groot belang. Tijdens de presentatie zal aan bod komen wanneer aan PNH gedacht moet worden, hoe de diagnose gesteld kan worden en welke behandelmogelijkheden er zijn. Ook de meest voorkomende complicaties van PNH en van de behandeling zullen aan bod komen.

Literatuurverwijzing:

  • NVVH Richtlijn PNH (2016)

Dr. Langemeijer promoveerde in 2012 cum laude op haar onderzoek getiteld: "identification of genetic aberrations in myelodysplastic syndromes”.  Van 2007-2016 was zij internist in opleiding in het Radboudumc en Canisius Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen met als aandachtsgebied hematologie. Vanaf 2016 is zij als internist-hematoloog werkzaam in het Radboudumc. Haar aandachtsgebieden zijn algemene hematologische-oncologische aandoeningen, Myeloide maligniteiten, in het bijzonder myelodysplastische syndromen, Beenmergfalen, in het bijzonder paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie en aplastische anemie.

Klik hier voor de presentatie

Dr. Saskia Langemeijer
×