Scheduled meetings

22 - 24 January 2020
Wednesday 22 January
Room 1
12:00 - 12:55
Stuurgroep VBHC (value based healthcare) MM
Room 1
13:05 - 14:00
NVVH commissie zorgvernieuwing en innovatie
Room 10gh
19:30 - 20:30
DB as HOVON NVVH
Room 10gh
18:00 - 19:30
Werkgroep Aplastische anemie/PNH
room 10F
18:15 - 19:00
DB NVvH en bestuur Hematon
Zaal 6/7
12:00 - 13:00
Lunch and NVVH meeting
Room 3
14:30 - 16:30
Vergadering Benigne Hematologie werkgroep NVVH
×