Congresinformatie

Algemene informatie

13th Dutch Hematology Congress

8e Verpleegkundig Symposium


Algemene informatie

Registratie & nainschrijving
Op de registratiepagina van deze website kunt u zich inschrijven voor het 13th Dutch Hematology Congress en het 8e Verpleegkundig Symposium. U betaalt via iDEAL of middels een factuur. U ontvangt na uw registratie per e-mail een bevestiging. Deze bevestiging wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u bij uw registratie heeft opgegeven.

Wegens het beperkte aantal beschikbare plaatsen is een aparte aanmelding voor de Meet-the-Expert sessies en de Masterclass Beenmergdiagnostiek verplicht. U kunt zich hiervoor aanmelden door deze onderdelen te selecteren bij uw registratie.

Na 7 januari vervalt de mogelijkheid tot inschrijving via de website, u kunt zich dan alleen nog tijdens het congres registreren. Meldt u zich hiervoor bij de congresbalie. Houdt er rekening mee dat programmaonderdelen waarvoor aanmelding verplicht is, reeds vol kunnen zijn. U betaalt via PIN of credit card. Bij daginschrijving worden extra administratiekosten gerekend bovenop de kosten van de congresdag(en).


Kosten en restitutiebeleid
Snelle inschrijvers profiteren van een lager tarief, late inschrijvers zullen meer betalen. De verschillende tarieven staan vemeld in onderstaand overzicht. 

Bij betaling via factuur en bij de nainschrijving worden extra administratiekosten gerekend.

TARIEVEN

  13DHC-tabel-registratiekosten-voor-website-15-11-2018-NL.jpg

* Het kortingstarief geldt alleen voor alle verpleegkundigen (m.u.v. verpleegkundig specialisten), datamanagers, preklinische PhD studenten, studenten en coassistenten.

Sprekerstarief: voor sprekers en moderatoren
Sprekers en moderatoren op 13DHC betalen een speciaal tarief voor de dag waarop zij geprogrammeerd staan. Dit tarief betreft €25,- korting op de voor de spreker of moderator geldende type registratie (vol tarief of kortingstarief, afhankelijk van uw functie). Het sprekerstarief geldt alleen op de dag(en) waarop de spreker op het programma vermeld staat. 

Restitutie
Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met vrijdag 7 december 2018. Verzoeken voor restitutie worden afgehandeld volgens onderstaand schema:

Datum van restitutieverzoek  % van restitutie*
tot en met 7 december 2018 100%
8 december 2018 t/m 7 januari 2019 75%
8 januari t/m 13 januari 2019 50%
14 januari t/m 18 januari 2019 25%
na 19 januari 2019 0%

* Restitutie wordt berekend over de deelnemerskosten en de hotelovernachting, administratiekosten worden niet gerestitueerd.


Hotelovernachting hotel Papendal
U kunt een hotelkamer reserveren bij uw congresregistratie. U kunt kiezen voor een 1 of 2-persoonskamer. 

  • 1 persoonskamer (incl. ontbijt) - € 120,-
  • 2 persoonskamer (incl. ontbijt) - € 70,- per persoon. Let op: Als u voor deze optie kiest, dan dient u op het registratieformulier de naam de persoon met wie u de kamer deelt op te geven.

Accreditatie & deelname certificaat
Er is accreditatie aangevraagd voor het 13th Dutch Hematology Congress en het 8e Verpleegkundig Symposium. 

Accreditatie 12th Dutch Hematology Congress: Aantal punten Status
CGR n.v.t. bevestigd
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 16 bevestigd
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 16 bevestigd
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) 18 bevestigd
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) 16 bevestigd
     
Accreditatie 8e Verpleegkundig Symposium: Aantal punten
Status
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (acute, chronische, geestelijke, intensieve en preventieve zorg bij somatische aandoeningen)    
 - deelname 23 januari (programma Verpleegkundig Symposium)  6 bevestigd
 - deelname 24 januari (programma 13DHC)  7 bevestigd
 - deelname 25 januari (programma 13DHC)  5 bevestigd
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals  6 bevestigd
     
Accreditatie Datamanagers: Aantal punten Status
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers   wordt aangevraagd
     
Accreditatie EBAH (EHA): Aantal punten Status
European Hematology Association   wordt aangevraagd

U kunt uw deelname certificaat gedurende de congresdagen ophalen bij de congresbalie in Congrescentrum Papendal, te Arnhem. Indien u hiertoe niet in de gelegenheid bent, maar toch een deelname certificaat wenst te ontvangen, neem dan na afloop van het congres contact op met de congresorganisatie via DHC@vumc.nl.


Non-branded beleid
De Wet BIG maakt onderscheid tussen beroepsbeoefenaars die geneesmiddelen mogen voorschrijven en zij die dit niet mogen. De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft een integrale Gedragscode opgesteld waarin alle aanvullingen en wijzigingen in de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen zijn ondergebracht. Deze Gedragscode staat niet toe dat standhouders reclame maken voor geneesmiddelen aan de volgens Wet BIG benoemde niet-voorschrijvende beroepsbeoefenaars. 
De congresorganisatie wenst geen scheiding tussen voorschrijvende en niet-voorschrijvende congresdeelnemers en hanteert daarom een non-branded sponsorbeleid. Alle (sponsor)ruimtes zijn hiermee toegankelijk voor alle deelnemers. 


Evaluatie
De congresorganisatie streeft naar continue verbetering en vraagt daarom uw medewerking om het komende congres weer tot een succes te maken. We zijn benieuwd naar uw mening over de organisatie van het congres (zoals de catering en de website), de kwaliteit van de sprekers en de keuze van onderwerpen.

Deelnemers van het 13th Dutch Hematology Congress wordt daarom aan het begin van elke sessie gevraagd om met behulp van uw mobiele telefoon de voorgaande sessie te evalueren. 
Deelnemers van het 8e Verpleegkundig Symposium wordt aan het einde van de dag gevraagd om het programma te evalueren.

Uiteraard worden de evaluaties anoniem behandeld.


13th Dutch Hematology Congress                                                   naar boven

Programma opbouw
De Nederlandse Vereniging voor Hematologie en de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland presenteren op woensdag, donderdag en vrijdag een mix van 'Educationals'en presentaties van eigen studies.
Presentatie van onderzoek worden op woensdag en donderdag gegeven. Dit betreft klinisch onderzoek en onderzoek dat voortkomt uit de subcomités Experimentele Hematologie, Immunologie (NVvH) en KWF Lymfomen. 
Educatieve sessies zijn verdeeld over de woensdag, donderdag en vrijdag en omvatten o.a. een Masterclass Beenmergdiagnostiek, abstract- en overzichtspresentaties, interactieve presentaties en keynote lectures. 


HOVON Educational sessies
Deze interactieve sessies zijn gebouwd rond een specifiek hematologisch ziektebeeld waarover recent een nieuwe richtlijn is verschenen. Dit jaar zijn multipel myeloom en CLL gekozen als onderwerp. De sessies bestaan uit drie delen; in het eerste deel wordt het betreffende ziektebeeld geïntroduceerd, in het tweede deel wordt door 'case presenters' casuïstiek behandeld, waarbij het publiek met behulp van stemkastjes wordt uitgenodigd deel te nemen aan de discussie. De 'richtlijn verdediger' zal de uitkomsten van de discussie telkens spiegelen aan de huidige richtlijn voor behandeling. Het laatste deel van deze sessies staat in het teken van nieuwe ontwikkelingen en lopende/geplande HOVON studies. De voertaal van deze sessies is Nederlands.


Meet-the-Expert
De Meet-the-Expert sessies beslaan uiteenlopende thema's. Tijdens deze sessies verdiepen deelnemers zich onder leiding van experts op interactieve wijze in een onderwerp. De onderwerpen van de Meet-the-Expert sessies worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De voertaal van deze sessies is Engels, tenzij de titel op het programma Nederlandstalig is.

Aanmelden is verplicht. Deelname is gratis, maar alleen mogelijk in combinatie met uw registratie voor de congresdag.


 

Masterclass Beenmergdiagnostiek
Diagnostiek is altijd een belangrijk onderdeel van de klinische hematologie geweest. Hoewel de morfologie nog steeds een onmisbaar vertrekpunt blijft, wordt de diagnostiek door nieuwe ontwikkelingen en verbeterde technieken steeds complexer. Daarnaast wordt het versnellen van prognostische factoren en therapeutische targets steeds belangrijker.
Deze masterclass is met name bedoeld voor hematologen in opleiding, maar ook informatief voor hematologen die de opleiding reeds hebben afgerond, voor klinisch chemici (in opleiding) en pathologen. De voertaal van deze sessie is Nederlands.

Aanmelden is verplicht. Let op: de masterclass bestaat uit 2 dagdelen die niet onafhankelijk van elkaar te bezoeken zijn. Deelname is gratis, maar alleen mogelijk in combinatie met uw registratie voor de congresdag.


Abstracts

Fundamentele en translationeel onderzoek:
Voor deze categorie kunnen geen abstracts worden ingediend. In plaats daarvan zijn er landelijke keypersons aangesteld voor 5 deelgebieden (Hematopoiese, Myeloid, Lymphoid, Immunologie, Hemostase/Thrombose/Benigne. 

Deelgebieden   Keypersons
Hemostase/Thrombose/Benigne Frank Leebeek, Bart Biemond
Myeloid/Hematopoiese Marc Raaijmakers, Marieke von Lindern, Gerald de Haan
Lymphoid    Joost Kluiver, Marcel Spaargaren
Immunology  Harry Dolstra, Jurgen Kuball

De taak van de landelijke keypersons is om in afstemming met de desbetreffende Nederlandse onderzoekscentra (academische ziekenhuizen, Sanquin en IKNL) een aantal slots te vullen met presentaties over onderwerpen binnen hun deelgebied. De insteek daarbij is dat deze presentaties  een afspiegeling vormen van het huidige fundamenteel en translationeel onderzoek in Nederland op het gebied van (immuno) hematologie.  

Mocht u suggesties hebben voor presentaties  ten aanzien van één van de deelgebieden dan kunt u contact opnemen met één van de keypersons van dat deelgebied.

De voertaal van deze sessies is Engels.

Presentaties over epidemiologisch of toegepast klinisch onderzoek:
Voor deze categorie kan een abstract ingediend worden.
De abstracts worden beoordeeld door de programmacommissie. Wanneer het aanbod te groot is dan zullen de abstracts met de hoogste ranking gepresenteerd mogen worden tijdens een van de klinische research sessies. Wanneer het onderzoek inhoudelijk en kwalitatief bij een van de sessies met fundamenteel-translationeel onderzoek past, kan de presentatie daaraan worden toegevoegd.

De voertaal van deze sessies is Engels.

Deadline voor het indienen van klinische abstracts: 2  november 2018. 


Science date sessies

Dit jaar worden er kleinschalige sessies georganiseerd voor Phd studenten waarin zij aan elkaar hun onderzoek presenteren middels enkele slides. Er zijn science date sessies voor Lymphoid, Immunoloigie en Hematolopoiese/Myeloid. Per bloedgroep worden er 2 sessies georganiseerd waarbij steeds 6 personen betrokken zijn en dit wordt begeleidt op een ervaren persoon op dat terrein. De selectie verloopt via de landelijke keypersons samen met de lokale keypersons. U wordt uitgenodigd via de congresorganisatie.

Deadline voor het indienen van science date abstracts is 2 november


TOP publicatie en Dutch Best of congresses
De TOP publicatie is een prijs voor de meest excellente Nederlandse publicatie. Tijdens 13DHC wordt de TOP publicatie van kalenderjaar 2018 uitgereikt. De programmacommissie roept een ieder op om een publicatie te nomineren voor de TOP publicatie. Het nomineren van een publicatie is niet voorbehouden aan de betreffende auteurs; iedereen mag een publicatie nomineren. De publicatiedatum van het artikel dient echter wel te liggen in kalenderjaar 2018 en de eerste auteur dient werkzaam te zijn voor een ziekenhuis of onderzoeksinsituut in Nederland.

 

Uit alle inzendingen worden 5 publicaties geselecteerd. De auteurs van deze publicaties worden uitgenodigd om tijdens 13DHC hun publicatie te presenteren. Uit deze 5 geselecteerde publicaties zal 1 publicatie benoemd worden tot TOP publicatie. 

De selectie wordt uitgevoerd door de selectiecommissie die bestaat uit klinische en niet-klinische wetenschappers en zal worden verricht op basis van de volgende beoordelingscriteria: het originele en innovatieve karakter van de publicatie, het journal waarin gepubliceerd is en de klinische relevantie van het gepubliceerde onderzoek. De voertaal van deze sessie is Engels.

De Dutch Best of congresses sessie omvat presentaties van onderzoek dat in de meeste recente edities van de ASH, de EBMT en de EHA is gepresenteerd. U wordt uitgenodigd om een abstract voor deze sessie in te dienen. De ingediende abstracts worden beoordeeld door de programmacommissie. Het uitgangspunt is om een zo breed mogelijk programma neer te zetten. Bij het indienen van het abstract wordt u gevraagd om aan te geven om uw abstract eventueel te presenteren in één van de andere abstract sessies. De Dutch Best of congresses sessie biedt immers ruimte voor slechts een beperkt aantal abstracts. De voertaal van deze sessie in Engels.

Deadline voor het indienen van TOP Publicaties en abstracts voor de Dutch Best of congresses sessie: 2 november 2018.


Uitreikingen

Jaap Steenbergen stipendium - Proefschrift van het jaar
Het NVvH bestuur verzoekt jaarlijks de hoogleraren Hematologie om personen te kandideren die zijn gepromoveerd en wiens proefschrift zich kenmerkt door originaliteit en kwaliteit. Het bestuur van de NVvH selecteert hieruit het 'Proefschrift van het jaar 2018'. De geselecteerde kandidaat houdt een voordracht tijdens 13DHC en ontvangt het Jaap Steenbergen stipendium dat bestaat uit een certificaat en een grant van €2000,-.

Voor meer informatie of het indienen van kandidaten voor dit stipendium kunt u contact opnemen met de NVvH: info@hematologienederland.nl

Jaap Steenbergen was één van de eerste hematologen in Nederland. Hij was werkzaam in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Amersfoort en één dag per week bij de afdeling Hematologie van het Radboud umc te Nijmegen. 

Swammerdamprijs 
De Swammerdamprijs van €40.000,- wordt elke twee jaar door de NVvH uitgereikt aan een talentvolle hematoloog (jonger dan 45 jaar), werkzaam op één van de deelgebieden van de hematologie; namelijk de hemato-oncologie, hemostase-trombose, immuno-hematologie of transfusiegeneeskunde.

De Swammerdampijs is één van de grootste prijzen voor medische onderzoekers c.q. clinici in Nederland en is vernoemd naar de 17e eeuwse Nederlandse wetenschapper Jan Swammerdam, die als eerste de erytrocyt onder de microscoop heeft beschreven.

Klik hier voor meer informatie.


8e Verpleegkundig Symposium                                                      naar boven

Programma opbouw
Op woensdag 23 januari wordt in samenwerking met TWG Hematologie het 8e Verpleegkundig Symposium georganiseerd. Dit symposium is onderdeel van 13DHC en richt zich speciaal op verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Het programma is geheel Nederlandstalig en kent een interessante keynote lezing en verschillende sessies die zijn opgebouwd uit lezingen van gastsprekers en abstract presentaties. Dit jaar staan de volgende onderwerpen op het programma: AML, leeftijd specifieke zorg (i.s.m. patientenorganisatie Hematon), e-health en stamceltransplantatie: allo en niet-hematologische aandoeningen.


Abstracts
Wij nodigen u van harte uit om uw abstract in te dienen voor een mondelinge presentatie. Alle ingediende abstracts worden beoordeeld door de programmacommissie, waarna een selectie zal worden gemaakt voor abstracts die geschikt zijn bevonden voor presentatie. Het is mogelijk om meerdere abstracts in te dienen.

Abstracts van uiteenlopende onderwerpen worden geaccepteerd en dienen niet per definitie een wetenschappelijk karakter te hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan (actuele) gebeurtenissen die van invloed zijn op de hematologische zorg in uw ziekenhuis, of aan ontwikkelingen binnen uw afdeling die voor uw collega's in andere ziekenhuizen interessant kunnen zijn. 

Dien je abstract in via de website. Deadline: 1 december 2018


Quiz voor verpleegkundigen
U wordt uitgedaagd om mee te doen met de Quiz; een interactief programmaonderdeel waarin uw kennis over uiteenlopende onderwerpen uit het veld van de hematologische zorg op de proef wordt gesteld. De onderwerpen die op het programma van het 8e Verpleegkundig Symposium zijn opgenomen, geven een tipje van de sluier van de onderwerpen die in de Quiz aan bod komen. 


Uitreikingen
Het Verpleegkundig Symposium wordt afgesloten met de uitreiking van een oordkonde aan de auteur van het beste abstract. De winnaar van de Quiz wordt ook beloond met een oorkonde.

×