Congresinformatie

Algemene informatie 2e Virtueel DHC

2e Virtueel Dutch Hematology Congress

2e Virtueel Verpleegkundig Symposium


Algemene informatie

Registratie
Op de registratiepagina van deze website kunt u zich inschrijven voor het 2e Virtueel Dutch Hematology Congress en het 2e Virtueel Verpleegkundig Symposium. U betaalt via IDEAL of creditcard (Maestro, Mastercard en VISA).
Betalen via factuur is niet meer mogelijk. U ontvangt na uw registratie per e-mail een bevestiging met daarin de factuur.
Deze bevestiging wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u bij uw registratie heeft opgegeven.

Na 10 januari vervalt de mogelijkheid tot inschrijving via de website. 


Kosten en restitutiebeleid

Tarieven 2e Virtueel DHC

 
tabel-registratie-NL-final.png

* Het kortingstarief geldt alleen voor verpleegkundigen (m.u.v. verpleegkundig specialisten), analisten, datamanagers, PhD studenten, studenten en coassistenten.

Sprekers registratie beleid:
Voor alle sprekers die binnen het hematologische vakgebied vallen (HOVON, NVvH, VHL, HOP en V&VN) geldt dat zij zich gewoon registreren via de website. Sprekers buiten het hematologische vakgebied worden door de organisatie geregistreerd.

Annuleren en restitutie voorwaarden:
Bij annuleren tot en met 30 november zal restitutie plaatsvinden onder aftrek van 30 euro administratiekosten.
Na 30 november zal 50% restitutie plaatsvinden. Bij annulering vanaf 15 december zal er geen restitutie meer plaatsvinden maar kan er wel een vervanger worden aangemeld.

 Zie voor alle voorwaarden voor registratie ook de link voor de registratie policy.


Hotelovernachting hotel Papendal
U zult in verband met het virtuele karakter van het congres, geen hotel kamer nodig hebben. Heeft u reeds een hotel reservering gemaakt, dan kunt u die annuleren via hotel@papendal.nl onder vermelding van code "15 DHC". 


Accreditatie & deelname certificaat
Er is accreditatie aangevraagd voor het 2e Virtueel DHC en het 2e Virtueel Verpleegkundig Symposium. 

Accreditatie 2e Virtueel Dutch Hematology Congress: Aantal punten Status
CGR n.v.t. geaccrediteerd
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)   aangevraagd
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)   aangevraagd 
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)   aangevraagd 
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)   aangevraagd 
     
Accreditatie 2e Virtueel Verpleegkundig Symposium: Aantal punten
Status
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register    
 - deelname 19 januari (programma Verpleegkundig Symposium)   aangevraagd
 - deelname 20 januari (programma 15DHC)   aangevraagd 
 - deelname 21 januari (programma 15DHC)   aangevraagd 
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals   aangevraagd
     
Accreditatie Datamanagers: Aantal punten Status
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers    
     
Accreditatie EBAH (EHA): Aantal punten Status
European Hematology Association    

U kunt uw deelname certificaat gedurende de congresdagen ophalen bij de congresbalie in Congrescentrum Papendal, te Arnhem. Indien u hiertoe niet in de gelegenheid bent, maar toch een deelname certificaat wenst te ontvangen, neem dan na afloop van het congres contact op met de congresorganisatie via DHC@vumc.nl.


Non-branded beleid
De Wet BIG maakt onderscheid tussen beroepsbeoefenaars die geneesmiddelen mogen voorschrijven en zij die dit niet mogen. De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft een integrale Gedragscode opgesteld waarin alle aanvullingen en wijzigingen in de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen zijn ondergebracht. Deze Gedragscode staat niet toe dat standhouders reclame maken voor geneesmiddelen aan de volgens Wet BIG benoemde niet-voorschrijvende beroepsbeoefenaars. 
De congresorganisatie wenst geen scheiding tussen voorschrijvende en niet-voorschrijvende congresdeelnemers en hanteert daarom een non-branded sponsorbeleid. Alle (sponsor)ruimtes zijn hiermee toegankelijk voor alle deelnemers. 


Evaluatie
De congresorganisatie streeft naar continue verbetering en vraagt daarom uw medewerking om het komende congres weer tot een succes te maken. We zijn benieuwd naar uw mening over de organisatie van het congres, de kwaliteit van de sprekers en de keuze van onderwerpen.

Deelnemers van het 2e Virtueel DHC wordt daarom aan het begin van elke sessie gevraagd om met behulp van uw mobiele telefoon de voorgaande sessie te evalueren. 
Deelnemers van het 2e Virtueel Verpleegkundig Symposium wordt aan het einde van de dag gevraagd om het programma te evalueren.

Uiteraard worden de evaluaties anoniem behandeld.


2e Virtueel Dutch Hematology Congress                                           naar boven

Programma opbouw
De Nederlandse Vereniging voor Hematologie en de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland presenteren op woensdag, donderdag en vrijdag een mix van 'Educationals' en presentaties van eigen studies.
Presentatie van onderzoek worden op woensdag en donderdag gegeven. Dit betreft klinisch onderzoek en onderzoek dat voortkomt uit de subcomités Experimentele Hematologie, Immunologie (NVvH) en KWF Lymfomen. 
Educatieve sessies zijn verdeeld over de woensdag, donderdag en vrijdag en omvatten o.a. een Masterclass Beenmergdiagnostiek, abstract- en overzichtspresentaties, interactieve presentaties en keynote lectures. 


DHC Educational sessies
Deze interactieve sessies zijn gebouwd rond een specifiek hematologisch ziektebeeld waarover recent een nieuwe richtlijn is verschenen. Dit jaar zijn multipel myeloom, CLL en chronische leukemie gekozen als onderwerp. De sessies bestaan uit drie delen; in het eerste deel wordt het betreffende ziektebeeld geïntroduceerd, in het tweede deel wordt door 'case presenters' casuïstiek behandeld, waarbij het publiek met behulp van stemkastjes wordt uitgenodigd deel te nemen aan de discussie. De 'richtlijn verdediger' zal de uitkomsten van de discussie telkens spiegelen aan de huidige richtlijn voor behandeling. Het laatste deel van deze sessies staat in het teken van nieuwe ontwikkelingen en lopende/geplande HOVON studies. De voertaal van deze sessies is Nederlands.


Meet-the-Expert
De Meet-the-Expert sessies beslaan uiteenlopende thema's. Tijdens deze sessies verdiepen deelnemers zich onder leiding van experts op interactieve wijze in een onderwerp. De onderwerpen van de Meet-the-Expert sessies worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De voertaal van deze sessies is Engels, tenzij de titel op het programma Nederlandstalig is.

Aanmelden is verplicht. Deelname is gratis, maar alleen mogelijk in combinatie met uw registratie voor de congresdag.


Masterclass Beenmergdiagnostiek
Diagnostiek is altijd een belangrijk onderdeel van de klinische hematologie geweest. Hoewel de morfologie nog steeds een onmisbaar vertrekpunt blijft, wordt de diagnostiek door nieuwe ontwikkelingen en verbeterde technieken steeds complexer. Daarnaast wordt het versnellen van prognostische factoren en therapeutische targets steeds belangrijker.
Deze masterclass is met name bedoeld voor hematologen in opleiding, maar ook informatief voor hematologen die de opleiding reeds hebben afgerond, voor klinisch chemici (in opleiding) en pathologen. De voertaal van deze sessie is Nederlands.

Aanmelden is verplicht. Let op: de masterclass bestaat uit 2 dagdelen die niet onafhankelijk van elkaar te bezoeken zijn. Deelname is gratis, maar alleen mogelijk in combinatie met uw registratie voor de congresdag.


Abstracts

Fundamentele en translationeel onderzoek:
Voor deze categorie kunnen geen abstracts worden ingediend. In plaats daarvan zijn er landelijke keypersons aangesteld voor 4 deelgebieden (Hematopoiese, Myeloid, Lymphoid, Immunologie, Hemostase/Thrombose/Benigne. 

Deelgebieden   Keypersons
Hemostase/Thrombose/Benigne Marieke Kruip, Ward van Beers
Myeloid/Hematopoiese Bert van der Reijden, Carlijn Voermans
Lymphoid    Tom van Meerten, Richard Groen
Immunology  Mirjam Heemskerk, Lotte Wieten

De taak van de landelijke keypersons is om in afstemming met de desbetreffende Nederlandse onderzoekscentra (academische ziekenhuizen, Sanquin en IKNL) een aantal slots te vullen met presentaties over onderwerpen binnen hun deelgebied. De insteek daarbij is dat deze presentaties een afspiegeling vormen van het huidige fundamenteel en translationeel onderzoek in Nederland op het gebied van (immuno) hematologie.  

Mocht u suggesties hebben voor presentaties ten aanzien van één van de deelgebieden dan kunt u contact opnemen met één van de keypersons van dat deelgebied.

De voertaal van deze sessies is Engels.

Presentaties over epidemiologisch of toegepast klinisch onderzoek:
Voor deze categorie kan een abstract ingediend worden.
De abstracts worden beoordeeld door de programmacommissie. Wanneer het aanbod te groot is dan zullen de abstracts met de hoogste ranking gepresenteerd mogen worden tijdens een van de klinische research sessies. Wanneer het onderzoek inhoudelijk en kwalitatief bij een van de sessies met fundamenteel-translationeel onderzoek past, kan de presentatie daaraan worden toegevoegd.

De voertaal van deze sessies is Engels.

Deadline voor het indienen van klinische abstracts: 1 november 2021 


TOP of DHC een mix van Top publicaties en Dutch Best of congresses
Dit jaar introduceert de programmacommissie de Top of DHC sessie die ruimte biedt voor drie Top publicaties en drie Best of Dutch Congresses abstracts. De programmacommissie roept een ieder op om een publicatie te nomineren voor de TOP publicatie of een Dutch Best of Congresses abstract. 

TOP publicaties:
Het nomineren van een publicatie is niet voorbehouden aan de betreffende auteurs; iedereen mag een publicatie nomineren. De publicatiedatum van het artikel dient echter wel te liggen in kalenderjaar 2021 en de eerste of laatste auteur dient werkzaam te zijn voor een ziekenhuis of onderzoeksinsituut in Nederland.
De ingediende publications zullen worden beoordeeld door de programmacommissie op basis van de volgende beoordelingscriteria: het originele en innovatieve karakter van de publicatie, het journal waarin gepubliceerd is en de klinische relevantie van het gepubliceerde onderzoek. De auteurs van deze publicaties worden uitgenodigd om tijdens 2e Virtueel DHC hun publicatie te presenteren. De voertaal van deze sessie is Engels.

De Dutch Best of congresses sessie omvat presentaties van onderzoek dat in de meeste recente edities van de ASH, de EBMT en de EHA is gepresenteerd. U wordt uitgenodigd om een abstract voor deze sessie in te dienen. De ingediende abstracts worden beoordeeld door de programmacommissie. Het uitgangspunt is om een zo breed mogelijk programma neer te zetten. Bij het indienen van het abstract wordt u gevraagd om aan te geven om uw abstract eventueel te presenteren in één van de andere abstract sessies indien daar ruimte voor is. De Dutch Best of congresses sessie biedt immers ruimte voor slechts een beperkt aantal abstracts. De voertaal van deze sessie in Engels.

Deadline voor het indienen van TOP Publicaties en abstracts voor de Dutch Best of congresses sessie: 31 oktober 2021.


Uitreikingen

Jaap Steenbergen stipendium - Proefschrift van het jaar
Het NVvH bestuur verzoekt jaarlijks de hoogleraren Hematologie om personen te kandideren die zijn gepromoveerd en wiens proefschrift zich kenmerkt door originaliteit en kwaliteit. Het bestuur van de NVvH selecteert hieruit het 'Proefschrift van het jaar 2019'. De geselecteerde kandidaat houdt een voordracht tijdens 2e Virtueel DHC en ontvangt het Jaap Steenbergen stipendium dat bestaat uit een certificaat en een grant van €2000,-.

Voor meer informatie of het indienen van kandidaten voor dit stipendium kunt u contact opnemen met de NVvH: info@hematologienederland.nl

Jaap Steenbergen was één van de eerste hematologen in Nederland. Hij was werkzaam in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Amersfoort en één dag per week bij de afdeling Hematologie van het Radboud umc te Nijmegen. 

Swammerdamprijs 
De Swammerdamprijs van €40.000,- wordt elke twee jaar door de NVvH uitgereikt aan een talentvolle hematoloog (jonger dan 45 jaar), werkzaam op één van de deelgebieden van de hematologie; namelijk de hemato-oncologie, hemostase-trombose, immuno-hematologie of transfusiegeneeskunde.

De Swammerdampijs is één van de grootste prijzen voor medische onderzoekers c.q. clinici in Nederland en is vernoemd naar de 17e eeuwse Nederlandse wetenschapper Jan Swammerdam, die als eerste de erytrocyt onder de microscoop heeft beschreven.

Klik hier voor meer informatie.


2Virtueel Verpleegkundig Symposium                                            naar boven

Programma opbouw
Op woensdag 19 januari wordt in samenwerking met TWG Hematologie het 2e Virtueel Verpleegkundig Symposium georganiseerd. Dit symposium is onderdeel van 2e Virtueel DHC en richt zich speciaal op verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Het programma is geheel Nederlandstalig en kent een interessante keynote lezing en verschillende sessies die zijn opgebouwd uit lezingen van gastsprekers en abstract presentaties.


Abstracts
Wij nodigen u van harte uit om uw abstract in te dienen voor een mondelinge presentatie. Alle ingediende abstracts worden beoordeeld door de programmacommissie, waarna een selectie zal worden gemaakt voor abstracts die geschikt zijn bevonden voor presentatie. Het is mogelijk om meerdere abstracts in te dienen.

Abstracts van uiteenlopende onderwerpen worden geaccepteerd en dienen niet per definitie een wetenschappelijk karakter te hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan (actuele) gebeurtenissen die van invloed zijn op de hematologische zorg in uw ziekenhuis, of aan ontwikkelingen binnen uw afdeling die voor uw collega's in andere ziekenhuizen interessant kunnen zijn. 

Dien je abstract in via de website. Deadline: 15 november 2021


Quiz voor verpleegkundigen
U wordt uitgedaagd om mee te doen met de Quiz; een interactief programmaonderdeel waarin uw kennis over uiteenlopende onderwerpen uit het veld van de hematologische zorg op de proef wordt gesteld. De onderwerpen die op het programma van het 2e Virtueel Verpleegkundig Symposium zijn opgenomen, geven een tipje van de sluier van de onderwerpen die in de Quiz aan bod komen. 


Uitreikingen
Het Verpleegkundig Symposium wordt afgesloten met de uitreiking van een oordkonde aan de auteur van het beste abstract. De winnaar van de Quiz wordt ook beloond met een oorkonde.

×