CGR Regelgeving en Beleidsafspraken

1. CGR Regelgeving
2. Beleidsafspraken


1. CGR Regelgeving

Het Dutch Hematology Congress wordt bezocht door een breed publiek: de organisatie verwelkomt onder andere hematologen, hemato-oncologen, (research) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, PhD-studenten, trial managers en data-managers en heeft onder meer tot doel om interactie tussen de verschillende doelgroepen binnen Hematologisch Nederland te vergroten. De bezoekers van DHC zijn te grofweg te verdelen in voorschrijvende beroepsbeoefenaren (bevoegd om medicatie voor te schrijven) en niet-voorschrijvende beroepsbeoefenaren (niet bevoegd om medicatie voor te schrijven). 

De CGR Gedragscode Geneesmiddelenreclame heeft betrekking op reclame voor geneesmiddelen aan de voorschrijvende beroepsbeoefenaren. U kunt de Gedragscode hier raadplegen. De congresorganisatie is verplicht om de Gedragscode te volgen, dit heeft enkele gevolgen voor het sponsorbeleid. 

Wegens het brede publiek van het congres en de doelstelling om interactie tussen de congresdeelnemers mogelijk te maken, heeft de congresorganisatie gekozen voor een "non branded"/corporate sponsorbeleid. Klik hier voor de verklaring die door de organisatie van het congres is verstuurd naar alle sponsoren. Uiteraard begrijpt de organisatie de wens van sponsoren om met deelnemers in gesprek te gaan over hun product. Sponsoren mogen hiervoor alleen de voorschrijvende beroepsbeoefenaren benaderen. De organisatie hanteert verschillende naambadges waardoor de voorschrijvende beroepsbeoefenaren herkenbaar zijn.


2. Beleidsafspraken 

De congresorganisatie heeft beleidsafspraken vastgelegd omtrent onderstaande onderwerpen:

Sponsorverzoeken

Verzoeken die gaan over suggesties voor onderwerpen voor het programma, het organiseren van (meet-the-expert, satellite) sessies of anderszins te maken hebben met de inhoud van het congresprogramma, worden niet geaccepteerd. 
Indien de sponsor van mening is dat een verzoek niet past bij bovengenoemde, dan kan uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het congres een schriftelijk verzoek, met een uitgewerkt voorstel, worden ingediend bij de congresorganisatie. Het verzoek wordt in behandeling genomen door het projectteam. 

Verslaglegging Ariez Medical Publishing krijgt exclusieve rechten op de verslaglegging van 14DHC.

Prijsuitreikingen De door DHC georganiseerde prijsuitreikingen staan in het congresprogramma vermeld. Overige verzoeken tot prijsuitreiking dienen door de intiator uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het congres te worden ingediend bij de congresorganisatie. De verzoeken worden beoordeeld door de programmacommissie en het projectteam op basis van geschiktheid binnen het congresprogramma.

Patiëntenverenigingen Verzoeken kunnen tot uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het congres worden ingediend bij de congresorganisatie. De verzoeken worden beoordeeld door het projectteam.

Overige verzoeken Verzoeken kunnen tot uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan het congres worden ingediend bij de congresorganisatie. De verzoeken worden beoordeeld door het projectteam.

Contactgevens congresorganisatie: DHC@vumc.nl

×