Welkom

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, heeft de DHC organisatie ervoor gekozen om de live editie van DHC te annuleren en u een volledig virtueel congres aan te bieden: het 2nd Virtual DHC. We hadden lange tijd de hoop dat een live editie weer mogelijk zou zijn, maar de recente ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben ons doen beslissen om toch voor een virtueel congres te gaan. Het is op dit moment onmogelijk om te voorspellen welke restricties gaan gelden en die onzekerheid is voor ons onwerkbaar. We kiezen daarom voor de veilige weg en voor een vorm waarin het congres zeker door kan gaan, ook onder verdergaande restricties. 

We zijn ondanks deze beslissing enorm verheugd om u te kunnen melden dat het programma zo goed als ongewijzigd blijft: we bieden u een 3-daags virtueel DHC en een volledige dag virtueel Verpleegkundig Symposium. Ondanks deze aanpassing, nodigen we u dan ook van harte uit om deel te nemen aan het 2nd Virtual DHC op 19, 20 en 21 Januari 2022 en het 2e Virtueel Verpleegkundig Symposium op 19  januari 2022.

Deze compacte nascholing is voor alle hematologen, internisten, kinderartsen, arts-assistenten, studenten, radiotherapeuten, oncologen, pathologen, arts-assistenten, klinisch chemici, laboratoriumartsen, datamanagers, (research)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, analisten en alle andere belangstellenden in Nederland en België, dé manier om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen in de hematologie. Onze industriële partners zijn ook vertegenwoordigd, u wordt van harte uitgenodigd om met hen in contact te treden.

Dutch Hematology Congress
Op Dutch Hematology Congress presenteert de Nederlandse hematologie haar fundamentele en klinische vorderingen over het afgelopen jaar. Het congres geeft promovendi en onderzoekers de mogelijkheid de jongste resultaten van hun onderzoek te presenteren en klinische noviteiten worden kritisch besproken. Het programma is verspreid over drie dagen en bevat een mix van basaal/ translationele en klinische abstracts sessies en klinische educationals.

Verpleegkundig Symposium
De TWG Hematologie, onderdeel van V&VN oncologie, organiseert in samenwerking met het Dutch Hematology Congress opnieuw het symposium voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Er wordt een afwisselend programma gepresenteerd. Het programma volgt zo spoedig mogelijk!

Het Dutch Hematology Congress heeft geen winstoogmerk. De deelnemerskosten zullen zo laag mogeljk zijn.

Wij hopen op inspirerende en leerzame dagen en ontvangen u graag online op 19, 20, 21 januari 2022.

Karina Meijer en Jan Cornelissen
(voorzitters Stichting DHC)

 

×