Welkom

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het Dutch Hematology Congress (20 em 21 Januari 2021) en het Verpleegkundig Symposium (21 januari 2021) die beiden als een virtuele editie plaats gaan vinden onder de naam: DHC- virtual en Nursing Symposium - Virtual. Deze virtuele editie wordt een extra editie want we hopen van harte dat we onze 15e jublileum editie in 2022 weer als een live event kunnen organiseren.  

Deze compacte nascholing is voor alle hematologen, internisten, kinderartsen, arts-assistenten, studenten, radiotherapeuten, oncologen, pathologen, arts-assistenten, klinisch chemici, laboratoriumartsen, datamanagers, (research)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, analisten en alle andere belangstellenden in Nederland en België, dé manier om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen in de hematologie. Onze industriële partners zijn ook vertegenwoordigd, u wordt van harte uitgenodigd om met hen in contact te treden.

Dutch Hematology Congress
Op Dutch Hematology Congress presenteert de Nederlandse hematologie haar fundamentele en klinische vorderingen over het afgelopen jaar. Het congres geeft promovendi en onderzoekers de mogelijkheid de jongste resultaten van hun onderzoek te presenteren en klinische noviteiten worden kritisch besproken. Omdat virtuele congressen intensief zijn en we graag iedereen betrokken willen houden is het programma compactern. Het programma is verspreid over twee dagen en bevat in de ochtenden basaal/ translationele en klinische abstracts sessies en in de middagen klinische educationals.
Op dit moment wordt nog hard aan het programma gewerkt, houd hiervoor de website in de gaten.

Verpleegkundig Symposium
De TWG Hematologie, onderdeel van V&VN oncologie, organiseert in samenwerking met het Dutch Hematology Congress opnieuw het symposium voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Er wordt een afwisselend programma gepresenteerd. Het programma is compacter dan andere edities maar beval drie waardevolle klinische educationals, meer informatie over het programma volgt zo spoedig mogelijk!

Het Dutch Hematology Congress heeft geen winstoogmerk. De deelnemerskosten zullen zo laag mogeljk zijn.

Wij hopen op inspirerende en leerzame dagen en zien u graag virtueel op 20, 21 januari 2021.

Nicole Blijlevens en Jan Cornelissen
(voorzitters Stichting DHC)

 

×