Welkom

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het 13th Dutch Hematology Congress en het 8e Verpleegkundig Symposium in Congrescentrum Papendal te Arnhem.

Deze compacte nascholing is voor alle hematologen, internisten, kinderartsen, radiotherapeuten, oncologen, pathologen, arts-assistenten, klinisch chemici, laboratoriumartsen, datamanagers, (research)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers, analisten en alle andere belangstellenden in Nederland en België, dé manier om op de hoogte gebracht te worden van de laatste ontwikkelingen in de hematologie. Op het congres zijn ook onze industriële partners vertegenwoordigd, u wordt van harte uitgenodigd om met hen in contact te treden.

Het 13th Dutch Hematology Congress vindt plaats op 23, 24 en 25 januari 2019
Het 8e Verpleegkundig Symposium vindt plaats op 23 januari 2019

13th Dutch Hematology Congress
Op 13DHC presenteert de Nederlandse hematologie haar fundamentele en klinische vorderingen over het afgelopen jaar. Het congres geeft promovendi en onderzoekers de mogelijkheid de jongste resultaten van hun onderzoek te presenteren en klinische noviteiten worden kritisch besproken. Het programma bevat (interactieve) oral presentations, abstract sessies, meet-the-expert sessies en een masterclass. 

8e Verpleegkundig Symposium
De TWG Hematologie, onderdeel van V&VN oncologie, organiseert in samenwerking met het Dutch Hematology Congress opnieuw het symposium voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Er wordt een afwisselend programma gepresenteerd. Hierbij is er ook ruimte voor uw eigen bijdrage; dit kan zijn door het indienen van een abstract, maar ook door uw input vanuit de zaal en het meedoen met de quiz.

Het Dutch Hematology Congress heeft geen winstoogmerk en wil de prijzen zo laag mogelijk houden.

Wij hopen op een inspirerende en leerzame dag en zien u graag op 23, 24 en/of 25 januari 2019.

Nicole Blijlevens en Jan Cornelissen
(voorzitters Stichting DHC)

 

×