DHC Organisatie

1. Organisatie Dutch Hematology Congress
2. Organisatie Verpleegkundig Symposium
3. Stichting DHC
4. Stichting HOVON
5. NVvH


1. Organisatie Dutch Hematology Congress

Een projectteam, speciaal samengesteld voor DHC, is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van het congres en vervult een belangrijke rol bij het optimaliseren van de communicatie en de samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Samenstelling projectteam:

Organisatorische projectleiders Regina Knoester, dr. Marleen Breems- de Ridder
Vakinhoudelijke projectleider Dr. Stijn Halkes
Vertegenwoordigers HOVON & NVvH Prof.dr. Arnon Kater en Prof.dr. Karina Meijer
Penningmeester Dr. Lidwine Tick
Voorzitter programmacommissie Dr. Peter te Boekhorst
Vice voorzitter programmacommissie Dr. Suzanne van Dorp
Sponsoring Drs. Saskia Broekman 
Projectassistentie Susanne Højsgaard-Tabbers
Verpleegkundig Symposium Shahira Fazel

Voor de invulling van het programma en het uitnodigen van de sprekers is er een programmacommissie samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de HOVON, NVvH, Experimentele Hematologie, KWF Lymfomengroep, de Stamceltransplantatiegroep en de fellows. Key Persons zijn aangewezen om de sprekers te selecteren voor de fundamentele en translationele sessies.

Samenstelling programmacommissie:
Dr. Peter te Boekhorst (voorzitter)
Dr. Suzanne van Dorp (vice-voorzitter)
Dr. Stijn Halkes (vakinhoudelijk projectleider)

Leden van de programmacommissie

Klinisch
Dr. Erfan Nur
Dr. Marjolein van der Klift
Dr. Anja Makelburg (stolling)
Dr. Hilde Kooistra
Dr. Sophie Bernelot Moens (back up JNVvH)
Dr. Sabina Kersting
Dr. Maarten Corsten
Dr. Laurens Nieuwenhuizen
Dr. Tjeerd Snijders
Dr. Astrid Pulles
Dr. Vera Novotny
Lymfoproliferatieve ziekten
Dr. Richard Groen
Dr. Joost Vermaat
Dr. Margot Jak
Transplantatie en Immunologie
Dr. Trudy Straetemans
Dr. Anoek Broers
Dr. Suzanne van Dorp
Dr. Rosa de Groot
Hematopoiese en Leukemie
Dr. Carolien Woolthuis
Dr. Mojca Jongen
Dr. Emma de Pater
Dr. Carlijn Voermans

VHL
Dr. Michael Lukens

Keypersons

Onderzoeksgebied Key Persons
Benigne, Hemostase, Trombose  Dr. Marieke Kruip, Dr. Lize van Vulpen
Myeloïde, Hematopoiese Dr. Bert van der Reijden, Dr. Vincent van den Boom
Lymfoïde Dr. Tom van Meerten, Dr. Richard Groen 
Immunologie Dr. Mirjam Heemskerk, Dr. Lotte Wieten

Uitvoerend team
Op de congresdagen is een uitvoerend team aanwezig dat u graag van dienst is bij vragen of problemen. Het uitvoerend team bestaat uit: Regina Knoester (projectleider), Susanne Tabbers, Mirelle Meevis en Saskia Broekman. 


2. Organisatie Verpleegkundig Symposium                                                                                 naar boven

Besturen en organisaties

Tumor Werk Groep Hematologie, V&VN Oncologie 
Email: twghematologieoncologie@venvn.nl 
Website: Tumor Werk Groep Hematologie V&VN

 BestuurTWG Hematologie, V&VN Oncologie

 • Anne van der Spek (voorzitter) - verpleegkundig specialist hematologie - Oncologisch Centrum Deventer
 • Rixt Bode (secretaris) - senior verpleegkundige hematologie - UMCG
 • Corine Kroeze (algemeen lid)- verpleegkundig specialist hematologie - Meander Medisch centrum
 • Patty Maas-Bosman (algemeen lid) - verpleegkundig specialist hematologie - Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Shahira Fazel (algemeen lid) - verpleegkundig specialist hematologie - Radboudumc

• Programma commissie

 • Shahira Fazel - Radboudumc - Nijmegen - voorzitter
 • Judith van Deursen - Maxima Medisch Centrum - Veldhoven
 • Linda Luppens-de Graaf - Dijklander ziekenhuis - Hoorn
 • Tineke Duyts - Medisch Spectrum Twente - Enschede
 • Mirjam Oudshoorn - LUMC - Leiden
 • Maaike de Ruijter - Amsterdam UMC, locatie VUmc

Voor vragen kunt u zich wenden tot Shahira Fazel (voorzitter programmacommissie): Shahira.Fazel@radboudumc.nl 


3. Stichting DHC                                                                                                                                   naar boven

Sinds augustus 2017 zijn de DHC gerelateerde activiteiten van Stichting HOVON en de NVvH samengebracht in de nieuw opgerichte Stichting DHC. De belangrijkste reden voor de oprichting van deze stichting, is het bieden van meer  transparantie in zowel de verrichting van activiteiten als de financiële stromen. De bestuursleden van Stichting DHC zijn:

Prof. dr. Jan Cornelissen Voorzitter
Prof. dr. Karina Meijer Vice-voorzitter
Dr. Lidwine Tick Penningmeester
Prof. dr. Arnon Kater Secretaris

 4. Stichting HOVON                                                                                                                              naar boven

Op 1 oktober 1985 werd door zes vooraanstaande internisten-hematologen uit de verschillende academische ziekenhuizen de 'Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland' (HOVON) in Rotterdam opgericht, met als doelstelling:
'De bevordering van de optimale behandeling van volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten.'

Dé manier om die optimale behandeling te verkrijgen is het opzetten en uitvoeren van klinische studies waarin zoveel mogelijk patiënten participeren. Omdat hemato-oncologische aandoeningen qua frequentie zo zeldzaam zijn, is het daarbij nodig om de gevraagde deskundigheid voor behandeling snel en op niveau aan patiënten ter beschikking te kunnen stellen, o.a. via het creëren en beheren van netwerken van behandelaars in diverse ziekenhuizen. Voor verdere informatie over de stichting HOVON zie www.hovon.nl


5. NVvH                                                                                                                                                naar boven

De Nederlandse Vereniging voor Haematologie (NVvH), opgericht in 1950, is de nationale organisatie van bloeddeskundigen, ongeveer 440 artsen en biomedische wetenschappers, die werkzaam zijn op gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels.
De NVvH functioneert als een coördinerende en overkoepelende organisatie voor verenigingen werkzaam op de deelgebieden van de hematologie. De coördinerende functie bevordert de landelijke positie van de hematologie wat betreft patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, en voorkomt versnippering van de Nederlandse hematologie. Er bestaat een nauwe samenwerking met de sub- en zusterverenigingen, o.a. door een vertegenwoordiging in het bestuur van de NVvH en door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten. Voor verdere informatie over de Nederlandse Vereniging voor Haematologie zie www.hematologienederland.nl.

×