DHC Organisatie

1. Organisatie Dutch Hematology Congress
2. Organisatie Verpleegkundig Symposium
3. Stichting DHC
4. Stichting HOVON
5. NVvH


1. Organisatie Dutch Hematology Congress

Een projectteam, speciaal samengesteld voor DHC, is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van het congres en vervult een belangrijke rol bij het optimaliseren van de communicatie en de samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Samenstelling projectteam:

Organisatorische projectleiders Regina Knoester, dr. Marleen Breems- de Ridder
Vakinhoudelijke projectleider Dr. Stijn Halkes
Vertegenwoordigers HOVON & NVvH Dr S. kersting en Prof.dr. Karina Meijer
Penningmeester Dr. Stijn Halkes
Voorzitter programmacommissie Dr. Suzanne van Dorp
Vice voorzitter programmacommissie Dr. Laura van Hussen-Daenen
Sponsoring Drs. Saskia Broekman 
Projectassistentie Susanne Højsgaard-Tabbers, Tamara van Rijswijk
Verpleegkundig Symposium Shahira Fazel

Voor de invulling van het programma en het uitnodigen van de sprekers is er een programmacommissie samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de HOVON, NVvH, Experimentele Hematologie, KWF Lymfomengroep, de Stamceltransplantatiegroep en de fellows. Key Persons zijn aangewezen om de sprekers te selecteren voor de fundamentele en translationele sessies.

Samenstelling programmacommissie:
Dr. Suzanne van Dorp (voorzitter)
Dr. Laura van Hussen-Daenen (vice-voorzitter)

Leden van de programmacommissie

Klinisch
Dr. Canan Alhan
Dr. Roel Fiets
Dr. Anja Makelburg (stolling)
Dr. Hilde Kooistra
Dr. Inge Geelen (back up JNVvH)
Dr. Sarah Schep
Dr. Josien Regelink
Dr. Laurens Nieuwenhuizen
Dr. Astrid Pulles
Dr. Vera Novotny
Lymfoproliferatieve ziekten
Dr. Tom van Meerten
Dr. Richard Groen
Dr. Joost Vermaat
Dr. Marjolein van der Poel
Transplantatie en Immunologie
Dr. Lotte van der Wagen
Dr. Anoek Broers
Dr. Suzanne van Dorp
Dr. Rosa de Groot
Hematopoiese en Leukemie
Dr. Vincent van den Boom
Dr. Mojca Jongen
Dr. Emma de Pater
Dr. Emile van den Akker

VHL
Dr. Michael Lukens

Keypersons

Onderzoeksgebied Key Persons
Benigne, Hemostase, Trombose  Dr. Lize van Vulpen, Dr. Iris van Moort
Myeloïde, Hematopoiese Dr. Vincent van den Boom, dr. Anne Marneth
Lymfoïde Dr. Joost Vermaat, dr. E. Eldering
Immunologie Dr. Marieke Griffioen, Dr. Janine van Elssen

Uitvoerend team
Op de congresdagen is een uitvoerend team aanwezig dat u graag van dienst is bij vragen of problemen. Het uitvoerend team bestaat uit: Regina Knoester (projectleider), Saskia Broekman (sponsoring) en Susanne Tabbers. 


2. Organisatie Verpleegkundig Symposium                                                                                 naar boven

Besturen en organisaties

Voor de invulling van het verpleegkundig programma en het uitnodigen van de sprekers is er een programmacommissie samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de Tumor Werk Groep Hematologie, V&VN Oncologie.

Tumor Werk Groep Hematologie, V&VN Oncologie 
e-mail: twghematologieoncologie@venvn.nl 
website: Tumor Werk Groep Hematologie V&VN

Programma commissie

  • Shahira Fazel - Radboudumc - Nijmegen - voorzitter
  • Judith van Deursen - Maxima Medisch Centrum - Veldhoven
  • Linda Luppens-de Graaf - Dijklander ziekenhuis - Hoorn
  • Jacqueline Wellenberg - Tielebeke - Isala - Zwolle
  • Mirjam Oudshoorn - LUMC - Leiden
  • Maaike de Ruijter - Amsterdam UMC, locatie VUmc - Amsterdam

Voor vragen kunt u zich wenden tot Shahira Fazel (voorzitter programmacommissie): Shahira.Fazel@radboudumc.nl 


3. Stichting DHC                                                                                                                                   naar boven

Sinds augustus 2017 zijn de DHC gerelateerde activiteiten van Stichting HOVON en de NVvH samengebracht in de nieuw opgerichte Stichting DHC. De belangrijkste reden voor de oprichting van deze stichting, is het bieden van meer  transparantie in zowel de verrichting van activiteiten als de financiële stromen. De bestuursleden van Stichting DHC zijn:

Prof. dr. Karina Meijer Voorzitter
Dr. Stijn Halkes Penningmeester
Prof. dr. Arnon Kater Secretaris
Dr. Sabina Kersting bestuurslid

 4. Stichting HOVON                                                                                                                              naar boven

Op 1 oktober 1985 werd door zes vooraanstaande internisten-hematologen uit de verschillende academische ziekenhuizen de 'Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland' (HOVON) in Rotterdam opgericht, met als doelstelling:
'De bevordering van de optimale behandeling van volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten.'

Dé manier om die optimale behandeling te verkrijgen is het opzetten en uitvoeren van klinische studies waarin zoveel mogelijk patiënten participeren. Omdat hemato-oncologische aandoeningen qua frequentie zo zeldzaam zijn, is het daarbij nodig om de gevraagde deskundigheid voor behandeling snel en op niveau aan patiënten ter beschikking te kunnen stellen, o.a. via het creëren en beheren van netwerken van behandelaars in diverse ziekenhuizen. Voor verdere informatie over de stichting HOVON zie www.hovon.nl


5. NVvH                                                                                                                                                naar boven

De Nederlandse Vereniging voor Haematologie (NVvH), opgericht in 1950, is de nationale organisatie van bloeddeskundigen, ongeveer 440 artsen en biomedische wetenschappers, die werkzaam zijn op gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels.
De NVvH functioneert als een coördinerende en overkoepelende organisatie voor verenigingen werkzaam op de deelgebieden van de hematologie. De coördinerende functie bevordert de landelijke positie van de hematologie wat betreft patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, en voorkomt versnippering van de Nederlandse hematologie. Er bestaat een nauwe samenwerking met de sub- en zusterverenigingen, o.a. door een vertegenwoordiging in het bestuur van de NVvH en door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten. Voor verdere informatie over de Nederlandse Vereniging voor Haematologie zie www.hematologienederland.nl.

×