DHC Organisatie

1. Organisatie 13e Dutch Hematology Congress
2. Organisatie 8e Verpleegkundig Symposium
3. Stichting DHC
4. Stichting HOVON
5. NVvH


1. Organisatie 13e Dutch Hematology Congress

Tot aan 2017 werd het Dutch Hematology Congress jaarlijks georganiseerd door Stichting HOVON en de NVvH. In augustus 2017 zijn alle congres gerelateerde activiteiten van Stichting HOVON en de NVvH samengebracht in de nieuw opgerichte Stichting DHC. 

Een projectteam, speciaal samengesteld voor DHC, is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van het congres en vervult een belangrijke rol bij het optimaliseren van de communicatie en de samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Samenstelling projectteam:

Organisatorische projectleider Regina Knoester 
Vakinhoudelijke projectleider Dr. Marten Nijziel
Voorzitters Prof.dr. Jan Cornelissen en Prof.dr. Nicole Blijlevens
Penningmeester Dr. Lidwine Tick
Voorzitter programmacommissie Prof.dr. Marie José Kersten
Vice voorzitter programmacommissie Dr. Stijn Halkes
Sponsoring Saskia Broekman & Ilse Grunder
Projectassistentie Susanne Højsgaard-Tabbers, Saskia Broekman & Ilse Grunder
Verpleegkundig Symposium Judith van Deursen 

Voor de invulling van het programma en het uitnodigen van de sprekers is er een programmacommissie samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de HOVON, NVvH, Experimentele Hematologie, KWF Lymfomengroep, de Stamceltransplantatiegroep en de fellows. Key Persons zijn aangewezen om de sprekers te selecteren voor de fundamentele en translationele sessies. Klik hier om meer te lezen over de nieuwe opzet van deze sessies.

Samenstelling programmacommissie:
Dr. Stijn Halkes (voorzitter)
Dr. Peter te Boekhorst (vice-voorzitter)
Dr. Marten Nijziel (vakinhoudelijk projectleider)

Leden van de programmacommissie (in willekeurige volgorde)
Prof. dr. Marie José Kersten
Prof. dr. Gerwin Huls
Dr. Bea Tanis
Dr. Eric Beckers
Dr. Michelle Möhlmann
Dr. Linde Morsink
Dr. Michel Schaap
Dr. Joost Kluiver
Dr. Marcel Spaargaren
Dr. Pim Mutsaers
Dr. Sabine Kersting
Dr. Monique de Witte
Dr. Janine van Elssen
Dr. Willemijn Hobo
Dr. Inge Jedema
Dr. Carolien Woolthuis
Dr. Bas Wouters
Dr. Bert van der Reijden
Dr. Carlijn Voermans
Dr. Yvonne Henskens

Keypersons

Onderzoeksgebied Key Persons
Benigne, Hemostase, Trombose  Prof. dr. Frank Leebeek, dr. Bart Biemond
Myeloïde, Hematopoiese Dr. Marc Raaijmakers, Dr. Marieke von Lindern, Prof. dr. Gerald de Haan
Lymfoïde Dr. Joost Kluiver, Dr. Marcel Spaargaren
Immunologie Dr. Harry Dolstra, Prof. dr. Jurgen Kuball

Uitvoerend team
Op de congresdagen is een uitvoerend team aanwezig dat u graag van dienst is bij vragen of problemen. Het uitvoerend team bestaat uit: Regina Knoester (projectleider), Susanne Tabbers en Saskia Broekman. 


2. Organisatie 8e Verpleegkundig Symposium                                                                                     naar boven

Besturen en organisaties

Special Interest Group Hematologie, V&VN Oncologie
E-mail: sighematologie@venvn.nl
Website: Special Interest Group Hematologie

Bestuur SIG Hematologie, V&VN Oncologie
Maaike de Ruijter, voorzitter (Spaarne Gasthuis, Hoofddorp)
Carolien Burghout, secretaris (Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch)
Lian Schoonhoven-Bos, algemeen lid (UMC Utrecht)
Nicolette Zwinkels, algemeen lid (Haga Ziekenhuis, Den Haag)
Patty Bosman, algemeen lid (VUmc, Amsterdam)
Reny Kuiper, algemeen lid (AMC/EKZ, Amsterdam)

Programmacommissie
Linda Luppens-de Graaf (Esperanz/Westfriesgasthuis, Hoorn) - voorzitter
Tineke Duyts (Medisch Spectrum Twente, Enschede)
Judith van Deursen (Maxima Medisch Centrum, Veldhoven)
Shahira Fazel (Radboudumc, Nijmegen)
Mirjam Oudshoorn (LUMC, Leiden)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de programmacommissie Judith van Deursen: j.vandeursen@mmc.nl


3. Stichting DHC                                                                                                                                   naar boven

Sinds augustus 2017 zijn de DHC gerelateerde activiteiten van Stichting HOVON en de NVvH samengebracht in de nieuw opgerichte Stichting DHC. De belangrijkste reden voor de oprichting van deze nieuwe stichting, is het bieden van meer  transparantie in zowel de verrichting van activiteiten als de financiële stromen. De bestuursleden van Stichting DHC zijn:

Prof. dr. Nicole Blijlevens Voorzitter
Prof. dr. Jan Cornelissen Vice-voorzitter
Dr. Lidwine Tick Penningmeester
Dr. Gert Ossenkoppele Secretaris

 4. Stichting HOVON                                                                                                                              naar boven

Op 1 oktober 1985 werd door zes vooraanstaande internisten-hematologen uit de verschillende academische ziekenhuizen de 'Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland' (HOVON) in Rotterdam opgericht, met als doelstelling:
'De bevordering van de optimale behandeling van volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten.'

Dé manier om die optimale behandeling te verkrijgen is het opzetten en uitvoeren van klinische studies waarin zoveel mogelijk patiënten participeren. Omdat hemato-oncologische aandoeningen qua frequentie zo zeldzaam zijn, is het daarbij nodig om de gevraagde deskundigheid voor behandeling snel en op niveau aan patiënten ter beschikking te kunnen stellen, o.a. via het creëren en beheren van netwerken van behandelaars in diverse ziekenhuizen. Voor verdere informatie over de stichting HOVON zie www.hovon.nl


5. NVvH                                                                                                                                                naar boven

De Nederlandse Vereniging voor Haematologie (NVvH), opgericht in 1950, is de nationale organisatie van bloeddeskundigen, ongeveer 440 artsen en biomedische wetenschappers, die werkzaam zijn op gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels.
De NVvH functioneert als een coördinerende en overkoepelende organisatie voor verenigingen werkzaam op de deelgebieden van de hematologie. De coördinerende functie bevordert de landelijke positie van de hematologie wat betreft patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, en voorkomt versnippering van de Nederlandse hematologie. Er bestaat een nauwe samenwerking met de sub- en zusterverenigingen, o.a. door een vertegenwoordiging in het bestuur van de NVvH en door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten. Voor verdere informatie over de Nederlandse Vereniging voor Haematologie zie www.hematologienederland.nl.

×