Accreditatie


Accreditatie is aangevraagd voor zowel het 16e Dutch Hematology Congress als het 11e Verpleegkundig Symposium. 

Accreditatie 16th Dutch Hematology Congress: Accreditatiepunten per dag Status
  24/1           25/1             26/1  
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)  6                  6                  4  goedgekeurd
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)  6                  6                  4  goedgekeurd
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)  6                  7                  3  goedgekeurd
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)  6                  6                  4  goedgekeurd
     
Accreditatie 11e Verpleegkundig Symposium: Accreditatiepunten per dag
Status
  24/1             25/1             26/1  
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register  7                   7                  4  goedgekeurd
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals  7                   7                  4  goedgekeurd
     
Accreditatie Data managers: Accreditatiepunten Status
Nederlandse Vereniging voor Oncologie Datamanagers See website NVvOD DHC wordt erkend
     
Accreditatie EBAH (EHA): Accreditatiepunten Status
European Hematology Association niet meer van toepassing   wordt niet aangevraagd
     
CGR n.v.t. goedgekeurd

Deelname certificaat

Uw deelname aan het DHC en/of het Verpleegkundig Symposium wordt door de DHC organisatie geregistreerd in GAIA / PE-Online. U ontvangt hiermee automatisch uw accreditatiepunten. Indien u een papieren deelnamecertificaat nodig heeft, kunt u uw verzoek sturen naar DHC@erasmusmc.nl o.v.v. "deelnamecertificaat".

 

×