Accreditatie


Accreditatie is aangevraagd voor zowel het 15th Dutch Hematology Congress als het 10e Verpleegkundig Symposium. 

Accreditatie 15th Dutch Hematology Congress: Accreditatiepunten per dag Status
  25/1           26/1             27/1  
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)  6                  6                   3 toegekend
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)  6                  6                   3 toegekend
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)  6                  6                   3 toegekend
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)  6                  6                   5 toegekend
     
Accreditatie 10e Verpleegkundig Symposium: Accreditatiepunten per dag
Status
  25/1             26/1             27/1  
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register  7                   6                   4 toegekend
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals  7                   7                   5

toegekend

     
Accreditatie Data managers: Accreditatiepunten Status
Nederlandse Vereniging voor Oncologie Datamanagers See website NVvOD DHC wordt erkend
     
Accreditatie EBAH (EHA): Accreditatiepunten Status
European Hematology Association   wordt aangevraagd
     
CGR n.v.t. goedgekeurd

Deelname certificaat

Uw deelname aan het DHC en/of het Verpleegkundig Symposium wordt door de DHC organisatie geregistreerd in GAIA / PE-Online. Indien u een deelname certificaat nodig heeft, kunt u uw verzoek sturen naar DHC@vumc.nl

 

×