Congresinformatie

Algemene informatie 16 DHC

Dutch Hematology Congress

Verpleegkundig Symposium


Algemene informatie

Registratie
Op de registratiepagina van deze website kunt u zich inschrijven voor het Dutch Hematology Congress en het Verpleegkundig Symposium. U betaalt via IDEAL of creditcard (Maestro, Mastercard en VISA).
Betalen via factuur is niet meer mogelijk. U ontvangt na uw registratie per e-mail een bevestiging met daarin de factuur.
Deze bevestiging wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u bij uw registratie heeft opgegeven.

 


Kosten en restitutiebeleid

In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor deelname aan 16DHC. Dezw tarieven gelden voor online registratie via deze website. U kunt zich tot 8 januari 2024 registren via deze website, na deze datum is het alleen nog mogelijk om u ter plekke op het congres te registreren. Hiervoor gelden andere tarieven, zie hiervoor de 2e tabel. Voor een aantal functiegroepen geldt een gereduceerd tarief. Dit kortingstarief geldt alleen voor verpleegkundigen (m.u.v. verpleegkundig specialisten), analisten, datamanagers, PhD studenten, studenten en coassistenten.

Registratie Vol tarief per dag
(incl BTW)
Gereduceerd tarief per dag
(incl BTW)
     
16 DHC € 151,25 € 96,80
11e verpleegkundig symposium € 151,25 € 96,80

Registratie op congrescentrum Papendal (na 8 januari 2024)
Na 9 januari 2024 is het niet meer mogelijk om u via deze website te registreren voor congresdeelname. U kunt zich dan alleen nog ter plekke registreren. Onderstaande tarieven zijn van toepassing en kunnen alleen via PIN worden betaald. 

Registratie op congrescentrum Papendal (na 08-01-2024) Vol tarief per dag (incl BTW) Gereduceerd tarief per dag
(incl BTW)
     
16 DHC € 175,20 € 120,75
11e verpleegkundig symposium € 175,20 € 120,75

Sprekers registratie beleid:
Voor alle sprekers die binnen het hematologische vakgebied vallen (HOVON, NVvH, VHL, HOP en V&VN) geldt dat zij zich moeten registreren voor deelname aan het congres. Sprekers buiten het hematologische vakgebied (zogenaamde 'gastsprekers') worden door de organisatie geregistreerd.

Annuleren en restitutie voorwaarden:
Bij annuleren tot en met 30 november zal restitutie plaatsvinden onder aftrek van 30 euro administratiekosten.
Na 30 november zal 50% restitutie plaatsvinden. Bij annulering vanaf 15 december 2023 zal er geen restitutie meer plaatsvinden maar kan er wel een vervanger worden aangemeld.


Hotelovernachting hotel Papendal
Hotelkamers kunnen direct geboekt worden bij Hotel en Congrescentrum Papendal.
Boek uw hotel direct middels het reserverings formulier.

  • De link opent een reserveringsformulier en u kunt dit ingevulde formulier mailen naar hotel@papendal.nl
    U kunt alleen via dit formulier een kamer reserveren. Vermeld in de onderwerpregel: "16DHC".
  • De betaling dient direct bij check-in, dus op de dag van aankomst, voldaan te worden.
  • Indien u een factuur wenst te ontvangen, zorg dat u alle benodigde factuurgegevens bij de hand heeft. Denk hierbij aan de juiste naamstelling van uw organisatie, het adres etc. Deze gegevens heeft Papendal nodig om de factuur te kunnen opstellen. 
  • Hotelkamers kunnen gedeeld worden. U maakt dan 1 reservering voor 2 personen. 

Indien er geen kamers mee beschikbaar zijn, adviseren wij u om gebruik te maken van het Van der Valk Hotel Arnhem, dit bevindt zich op ca 15 min. lopen van de congreslocatie.


Accreditatie & deelname certificaat
Accreditatie is aangevraagd voor zowel het 16e Dutch Hematology Congress en het 11e Verpleegkundig Symposium. 

Accreditatie 16 Dutch Hematology Congress: Aantal punten per dag Status
  24/1                25/1              26/1  
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)  6                      6                  4  goedgekeurd
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)  6                      6                  4  goedgekeurd
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)  6                      7                  3  goedgekeurd
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)  6                      6                  4  goedgekeurd
     
Accreditatie 11e Verpleegkundig Symposium: Aantal punten per dag
Status
  24/1                 25/1              26/1  
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register  7                       7                   4  goedgekeurd
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals  7                       7                   4  goedgekeurd
     
Accreditatie Datamanagers: Aantal punten Status
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers zie website NVvOD DHC wordt erkend 
     
Accreditatie EBAH (EHA):  Accreditatiepunten Status
European Hematology Association niet meer van toepassing   wordt niet aangevraagd
     
CGR n.v.t. goedgekeurd

De DHC organisatie voert de presentielijst in PE-ONLINE in. U ontvangt uw accreditatiepunten dus automatisch.
Indien u een papieren deelnamecertificaat wenst te ontvangen, kunt u na afloop van het congres contact opnemen met de congresorganisatie via DHC@erasmusmc.nl o.v.v. "deelnamecertificaat".


Non-branded beleid
De Wet BIG maakt onderscheid tussen beroepsbeoefenaars die geneesmiddelen mogen voorschrijven en zij die dit niet mogen. De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft een integrale Gedragscode opgesteld waarin alle aanvullingen en wijzigingen in de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen zijn ondergebracht. Deze Gedragscode staat niet toe dat standhouders reclame maken voor geneesmiddelen aan de volgens Wet BIG benoemde niet-voorschrijvende beroepsbeoefenaars. 
De congresorganisatie wenst geen scheiding tussen voorschrijvende en niet-voorschrijvende congresdeelnemers en hanteert daarom een non-branded sponsorbeleid. Alle (sponsor)ruimtes zijn hiermee toegankelijk voor alle deelnemers. 


Evaluatie
De congresorganisatie streeft naar continue verbetering en vraagt daarom uw medewerking om het komende congres weer tot een succes te maken. We zijn benieuwd naar uw mening over de organisatie van het congres, de kwaliteit van de sprekers en de keuze van onderwerpen.

Deelnemers van DHC wordt daarom aan het begin van elke sessie gevraagd om met behulp van uw mobiele telefoon de voorgaande sessie te evalueren. 
Deelnemers van het Verpleegkundig Symposium wordt aan het einde van de dag gevraagd om het programma te evalueren.

Uiteraard worden de evaluaties anoniem behandeld.


Dutch Hematology Congress                                           naar boven

Programma opbouw
De Nederlandse Vereniging voor Hematologie en de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland presenteren op woensdag, donderdag en vrijdag een mix van 'Educationals' en presentaties van eigen studies.
Presentatie van onderzoek worden op woensdag en donderdag gegeven. Dit betreft klinisch onderzoek en onderzoek dat voortkomt uit de subcomités Experimentele Hematologie, Immunologie (NVvH) en KWF Lymfomen. 
Educatieve sessies zijn verdeeld over de woensdag, donderdag en vrijdag en omvatten o.a. een Masterclass Beenmergdiagnostiek, abstract- en overzichtspresentaties, interactieve presentaties en keynote lectures. 


DHC Educational sessies
Deze interactieve sessies zijn gebouwd rond een specifiek hematologisch ziektebeeld waarover recent een nieuwe richtlijn is verschenen. De voertaal van deze sessies is Nederlands.


Meet-the-Expert
De Meet-the-Expert sessies beslaan uiteenlopende thema's. Tijdens deze sessies verdiepen deelnemers zich onder leiding van experts op interactieve wijze in een onderwerp. De onderwerpen van de Meet-the-Expert sessies worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De voertaal van deze sessies is Engels, tenzij de titel op het programma Nederlandstalig is.

Aanmelden is verplicht. Deelname is gratis, maar alleen mogelijk in combinatie met uw registratie voor de congresdag.


Masterclass Beenmergdiagnostiek
Diagnostiek is altijd een belangrijk onderdeel van de klinische hematologie geweest. Hoewel de morfologie nog steeds een onmisbaar vertrekpunt blijft, wordt de diagnostiek door nieuwe ontwikkelingen en verbeterde technieken steeds complexer. Daarnaast wordt het versnellen van prognostische factoren en therapeutische targets steeds belangrijker.
Deze masterclass is met name bedoeld voor hematologen in opleiding, maar ook informatief voor hematologen die de opleiding reeds hebben afgerond, voor klinisch chemici (in opleiding) en pathologen. De voertaal van deze sessie is Nederlands.

Aanmelden is verplicht. Let op: de masterclass bestaat uit 2 dagdelen die niet onafhankelijk van elkaar te bezoeken zijn. Deelname is gratis, maar alleen mogelijk in combinatie met uw registratie voor de congresdag.


Abstracts

Fundamentele en translationeel onderzoek:
Voor deze categorie kunnen geen abstracts worden ingediend. In plaats daarvan zijn er landelijke keypersons aangesteld voor 4 deelgebieden (Hematopoiese, Myeloid, Lymphoid, Immunologie, Hemostase/Thrombose/Benigne. 

Deelgebieden   Keypersons
Hemostase/Thrombose/Benigne Lize van Vulpen, Iris van Moort
Myeloid/Hematopoiese Vincent van den Boom, Anne Marneth
Lymphoid    Richard Groen, Joost Vermaat
Immunology  Lotte Wieten, Marieke Griffioen

De taak van de landelijke keypersons is om in afstemming met de desbetreffende Nederlandse onderzoekscentra (academische ziekenhuizen, Sanquin en IKNL) een aantal slots te vullen met presentaties over onderwerpen binnen hun deelgebied. De insteek daarbij is dat deze presentaties een afspiegeling vormen van het huidige fundamenteel en translationeel onderzoek in Nederland op het gebied van (immuno) hematologie.  

Mocht u suggesties hebben voor presentaties ten aanzien van één van de deelgebieden dan kunt u contact opnemen met één van de keypersons van dat deelgebied.

De voertaal van deze sessies is Engels.

Presentaties over epidemiologisch of toegepast klinisch onderzoek:
Voor deze categorie kan een abstract ingediend worden.
De abstracts worden beoordeeld door de programmacommissie. Wanneer het aanbod te groot is dan zullen de abstracts met de hoogste ranking gepresenteerd mogen worden tijdens een van de klinische research sessies. Wanneer het onderzoek inhoudelijk en kwalitatief bij een van de sessies met fundamenteel-translationeel onderzoek past, kan de presentatie daaraan worden toegevoegd.
Abstracts die worden ingediend door farmaceutische of andere commerciele bedrijven worden niet geaccepteerd.

De voertaal van deze sessies is Engels.

De deadline voor het indienen van abstracts: 1 okotber 2023


TOP of DHC
Deze sessie biedt een mix van Top publicaties en Dutch Best of Congresses. De programmacommissie roept een ieder op om een publicatie te nomineren voor de TOP publicatie of een Dutch Best of Congresses abstract. 

TOP publicaties:
Het nomineren van een publicatie is niet voorbehouden aan de betreffende auteurs; iedereen mag een publicatie nomineren. De publicatiedatum van het artikel dient echter wel te liggen in kalenderjaar 2022 en de eerste of laatste auteur dient werkzaam te zijn voor een ziekenhuis of onderzoeksinsituut in Nederland. De ingediende publications zullen worden beoordeeld door de programmacommissie op basis van de volgende beoordelingscriteria: 

  • het originele en innovatieve karakter van de publicatie,
  • het journal waarin gepubliceerd is, 
  • de klinische relevantie van het gepubliceerde onderzoek.

De auteurs van deze publicaties worden uitgenodigd om tijdens 16 DHC hun publicatie te presenteren. De voertaal van deze sessie is Engels.

De Dutch Best of Congresses omvat presentaties van onderzoek dat in de meeste recente edities van de ASH, de EBMT en de EHA is gepresenteerd. U wordt uitgenodigd om een abstract voor deze sessie in te dienen. De ingediende abstracts worden beoordeeld door de programmacommissie. Het uitgangspunt is om een zo breed mogelijk programma neer te zetten. Bij het indienen van het abstract wordt u gevraagd om aan te geven om uw abstract eventueel te presenteren in één van de andere abstract sessies indien daar ruimte voor is. De Dutch Best of Congresses sessie biedt immers ruimte voor slechts een beperkt aantal abstracts. Encore abstracts mogen in deze categorie worden ingediend.

De voertaal van deze sessie is Engels.


Uitreikingen

Jaap Steenbergen stipendium - Proefschrift van het jaar
Het NVvH bestuur verzoekt jaarlijks de hoogleraren Hematologie om personen te kandideren die zijn gepromoveerd en wiens proefschrift zich kenmerkt door originaliteit en kwaliteit. Het bestuur van de NVvH selecteert hieruit het 'Proefschrift van het jaar 2023'. De geselecteerde kandidaat houdt een voordracht tijdens 16 DHC en ontvangt het Jaap Steenbergen stipendium dat bestaat uit een certificaat en een grant van €2000,-.

Voor meer informatie of het indienen van kandidaten voor dit stipendium kunt u contact opnemen met de NVvH: info@hematologienederland.nl

Jaap Steenbergen was één van de eerste hematologen in Nederland. Hij was werkzaam in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Amersfoort en één dag per week bij de afdeling Hematologie van het Radboud umc te Nijmegen. 

Swammerdamprijs 
De Swammerdamprijs van €40.000,- wordt elke twee jaar door de NVvH uitgereikt aan een talentvolle hematoloog (jonger dan 45 jaar), werkzaam op één van de deelgebieden van de hematologie; namelijk de hemato-oncologie, hemostase-trombose, immuno-hematologie of transfusiegeneeskunde.

De Swammerdampijs is één van de grootste prijzen voor medische onderzoekers c.q. clinici in Nederland en is vernoemd naar de 17e eeuwse Nederlandse wetenschapper Jan Swammerdam, die als eerste de erytrocyt onder de microscoop heeft beschreven.

Klik hier voor meer informatie.


Virtueel Verpleegkundig Symposium                                            naar boven

Programma opbouw
Op donderdag 25 januari 2024 wordt in samenwerking met TWG Hematologie het 11e Verpleegkundig Symposium georganiseerd. Dit symposium is onderdeel van 16 DHC en richt zich speciaal op verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Het programma is geheel Nederlandstalig en kent een interessante keynote lezing en verschillende sessies die zijn opgebouwd uit lezingen van gastsprekers en abstract presentaties.


Abstracts
Wij nodigen u van harte uit om uw abstract in te dienen voor een mondelinge presentatie. Alle ingediende abstracts worden beoordeeld door de programmacommissie, waarna een selectie zal worden gemaakt voor abstracts die geschikt zijn bevonden voor presentatie. Het is mogelijk om meerdere abstracts in te dienen.

Abstracts van uiteenlopende onderwerpen worden geaccepteerd en dienen niet per definitie een wetenschappelijk karakter te hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan (actuele) gebeurtenissen die van invloed zijn op de hematologische zorg in uw ziekenhuis, of aan ontwikkelingen binnen uw afdeling die voor uw collega's in andere ziekenhuizen interessant kunnen zijn. 

Dien je abstract in via de website. Deadline: 10 december 2023


Uitreikingen
Het Verpleegkundig Symposium wordt afgesloten met de uitreiking van een oordkonde aan de auteur van het beste abstract. 

×